Мебель в интерьере

Колір і його характеристика

Зв'язок людини із зовнішньою середою здійснюється за допомогою органів чуття: зору, слуху, дотику, смаку, нюху. Ці властивості людського організму як джерела інформації мають важливе значення в житті і діяльності людини, його зв'язку з навколишнім світом.

Найбільша кількість інформації про матеріальну середу (більше 80 %) пов'язана із зоровими відчуттями, обумовленими фізіологічною дією відображених світлових хвиль (електромагнітних коливань) на зорові рецептори - сітківку ока. Сприйняття кольору тіл пов'язане з різною здатністю предметів поглинати або відображати світлові промені білого кольору.

Колір, тобто однозначне вираження характеристики кольору того або іншого конкретного об'єкту, в загальноприйнятій колориметричній системі визначається на практиці або шляхом ідентифікації його з певним колірним полем атласу, характеристика якого відома, або фотометрично за допомогою оптичних приладів, фотометрії або спектрофотометрів.