Мебель в интерьере

Форма і конструкція

Робота художника-конструктора над формою меблів - складний комплексний процес реалізації ергономічних, технічних, соціологічних, естетичних завдань, від вирішення яких кінець кінцем залежить зручність, якість, надійність, естетична зовнішність виробу.

Основними чинниками, що визначають форму меблів, постійно впливають на її фізичні і геометричні властивості, тобто на геометричний вид форми, положення в просторі, масу, фактуру і колір, є призначення (функція виробу), його конструкція, матеріал і технологія виготовлення, а засобами, за допомогою яких конструкція отримує своє естетичне вираження, - основні закономірності об'ємно-просторовій композиції: пропорционирование, ритмічні і метричні побудови, масштабність, єдність і супідрядність, тектоніка, симетрія і асиметрія, тотожність, контрастні і нюансные стосунки.